Hoe berekent u de opbrengst van Compact Solar?

Garanties en Zonnepanelen

Zoals hier wordt uitgelegd is de opbrengst van uw zonnepanelen van verschillende factoren afhankelijk. Om een inschatting te maken van de opbrengst heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Het vermogen van uw Compact Solar systeem
  • De productiefactor op de locatie van uw woning
  • De oriëntatie van uw systeem

Met deze gegevens kunt u als volgt de verwachte jaaropbrengst berekenen:

Vermogen systeem x Productiefactor x Oriëntatiefactor = verwachte jaaropbrengst

Laten we als voorbeeld een systeem van 30 Parva modules in Haarlem nemen. De modules zijn georiënteerd op het zuidoosten.

Elke Parva module heeft een vermogen van 30 Wattpiek. Het totale vermogen van het systeem is dus 30 x 30 = 900 Wattpiek. De productiefactor in Haarlem is ongeveer 94%. Compact Solar zonnepanelen hebben bij een oriëntatie op het zuidoosten een oriëntatiefactor van 96%.

De verwachte opbrengst van dit systeem kunnen we nu als volgt berekenen:

900 x 94% x 96% = 812 kWh

Bij een elektriciteitstarief van € 0,21 per kWh bespaart u met dit systeem dus ruim € 170,- per jaar.

Om uw rendement te berekenen heeft u dus wel wat informatie nodig. Wilt u het door ons laten berekenen? Vraag dan een offerte aan.

Ja, ik wil een offerte